Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος σήμερα 5 Μαΐου 2020, η οποία πρωτοθεσπίστηκε το 1998.

Καθώς λόγω κορωνοϊού ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες δράσεις του Σωματείου Bowtech Ελλάδας για την σημερινή ημέρα, παραθέτω την συνοπτική μετάφραση της έρευνας της Nikke Ariff για το Bowen Technique National Asthma Research Program του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το άσθμα ως χρόνια πάθηση του αναπνευστικού συστήματος προκαλεί  στένωση των βρόγχων και αναπνευστική δυχέρεια, ωστόσο υπάρχουν τρόποι ελέγχου της πάθησης, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν στους πάσχοντες μία ομαλή και ενεργητική ζωή.

Από τον Οκτώβριο του 2002 ως τον Μάρτιο του 2004 το Επαγγελματικό Σωματείο Bowtech του Ηνωμένου Βασιλείου διεξήγαγε ένα εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα της Τεχνικής Bowen σε ασθενείς με άσθμα, υπεύθυνη του οποίου ήταν η Nikke Ariff.

Στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφούν πιθανές αλλαγές στα συμπτώματα των εθελοντών ως προς:

  • την συχνότητα,
  • την σοβαρότητα των κρίσεων και
  • την εξάρτηση από φαρμακευτικές αγωγές,

για μια περίοδο 12 μηνών, κατά την οποία οι ασθενείς δέχονταν …

Asthma Research Program