Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων της Ακαδημίας Bowen Αυστραλίας (BTAA)

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο: 18

AΘΗΝΑ – Ημερομηνίες Σεμιναρίων Bowtech

Επίπεδο 1 & 2 07.10. – 10.10.22 A. Aντωνίου
Επίπεδο 1 05.11. – 06.11.22 A. Πούλου
Επίπεδο 2 12.11. – 13.11.22 A. Πούλου
Επίπεδο 3 & 4  01.12. – 04.12.22 A. Aντωνίου
Επίπεδο 3  21.01. – 22.01.23 A. Πούλου
Επίπεδο 4  28.01. – 29.01.23 A. Πούλου
Επίπεδο 5 & 6 09.02. – 12.02.23 A. Αντωνίου
Επίπεδο 5 11.03. – 12.03.23 A. Πούλου
Επίπεδο 6 18.03. – 19.03.23 A. Πούλου
Επίπεδο 7 04.05. – 07.05.23 Α. Αντωνίου
Επίπεδο 7
25.05. – 28.05.23 Α. Πούλου
Advanced SP1 a & b 12.11. – 13.11.22 A. Aντωνίου
Practitioner Course (PTC) 29.10. – 30.10.22 A. Zόππος
Επανορθωτική Άσκηση Sotai 15.10. – 16.10.22 A. Aντωνίου
Master’s SP2 a & b 19.11. – 20.11.22 A. Aντωνίου

Aνατομία / Φυσιολογία / Παθολογία / Πρώτες Βοήθειες

Για τα ONLINE μαθήματα Ανατομίας / Φυσιολογίας / Παθολογίας στα ελληνικά παρακαλώ επισκεφθείτε το www.labidea.gr

Πρώτες Βοήθειες Μ. Ντάφλος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ημερομηνίες Σεμιναρίων Bowtech

Επίπεδο 1 & 2 08.09. – 11.09.22 A. Πούλου
Επίπεδο 3 & 4 24.11. – 27.11.22 A. Πούλου
Επίπεδο 5 & 6 02.02. – 05.02.23 A. Πούλου
Επίπεδο 7 27.04. – 30.04.23 Α. Πούλου
Advanced SP1 a & b 20.01. – 21.01.23 A. Aντωνίου
Master’s SP2 a & b 22.01. – 23.01.23 Α. Αντωνίου
Επανορθωτική Άσκηση Sotai 28.01. – 29.01.23 A. Aντωνίου

ΡΕΘΥΜΝΟ – Ημερομηνίες Σεμιναρίων Bowtech

Επίπεδο 1 & 2 04.11. – 07.11.22 K. Αργέντη
Επίπεδο 1 & 2 24.11 –  27.11.21 K. Αργέντη
Επίπεδο 3 & 4 12.01. –  15.01.23 K. Αργέντη
Επίπεδο 5 & 6 02.03. –  05.03.23 K. Αργέντη
Επίπεδο 7 20.04. – 23.04.23  K. Αργέντη
Αdvanced SP1 a & b 09.12. –  10.12.22 Α. Αντωνίου
Master’s SP2 a & b 11.12. – 12.12.22 Α. Αντωνίου
Επανορθωτική Άσκηση Sotai
14.01. – 15.01.23 Α. Αντωνίου

ΧΑΝΙΑ – Ημερομηνίες Σεμιναρίων Bowtech

Επίπεδο 1 & 2 06.10. – 09.10.22 Μ. Μπικάκη
Επίπεδο 3 & 4 26.01. – 29.01.23 Μ. Μπικάκη
Επίπεδο 5 & 6 20.04. – 23.04.23 Μ. Μπικάκη
Επίπεδο 7 29.06. – 02.07.23 Μ. Μπικάκη
Αdvanced SP1 a & b
Α. Αντωνίου
Master’s SP2 a & b
Α. Αντωνίου
Επανορθωτική Άσκηση Sotai
Α. Αντωνίου

Για την απόκτηση του διπλώματος, το οποίο εκδίδεται από την Ακαδημία Bowen Αυστραλίας,  οι ασκούντες απαιτείται να:

  • ολοκληρώσουν εκπαίδευση τουλάχιστον 128 ωρών,
  • επιτύχουν στις πρακτικές και γραπτές εξετάσεις του εβδόμου επιπέδου,
  • παρακολουθήσουν 120 ώρες μαθημάτων Ανατομίας/Φυσιολογίας (ή προσκομίσουν βεβαίωση για την παρακολούθηση 120 ωρών Ανατομίας/Φυσιολογίας από άλλο φορέα),
  • υποβάλουν ένα πρόσφατο Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών (συμπεριλαμβανομένης της καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης) και
  • παραδώσουν 10 ιστορικά, τα οποία πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις συνεδρίες το καθένα.Tα ιστορικά πρέπει να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή, γραμμένα σε Word, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, κανονική διάταξη σελίδας (περιθώρια πάνω & κάτω 2,54 εκ. / αριστερά & δεξιά 3,18 εκ., κείμενο περίπου 600 λέξεις. 

Η απόκτηση του διπλώματος Bowtech δίνει την δυνατότητα εγγραφής στην ΒΤΑΑ και στο Σωματείο Bowtech Ελλάδας.

Η ιδιότητα μέλους του Σωματείου Bowtech Ελλάδας επιτρέπει την συμμετοχή σας στα προαιρετικά σεμινάρια προχωρημένων επιπέδων. Για την διατήρηση της ιδιότητας μέλους του Σωματείου Bowtech Ελλάδας και με σκοπό την διασφάλιση της ακρίβειας στην εξάσκηση της Τεχνικής Bowen, απαιτείται η παρακολούθηση επαναληπτικού σεμιναρίου Bowtech:

α) δύο ημερών ανά έτος ή

β) τεσσάρων ημερών ανά διετία.

Εάν το χρονικό διάστημα μεταξύ των σεμιναρίων 1ου και 7ου Επιπέδου ή μεταξύ 7ου Επιπέδου και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων μαθημάτων για την απόκτηση του διπλώματος (ανατομία, πρώτες βοήθειες) υπερβαίνει τους 12 μήνες, απαιτείται επανάληψη του τελευταίου σεμιναρίου πριν την παρακολούθηση του επομένου ή πριν την απονομή του διπλώματος. Αυτή η επανάληψη έχει έκπτωση 20% επί των διδάκτρων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ με την εκπαιδεύτρια Αλεξάνδρα Αντωνίου (προαιρετικά) 

Τα σεμινάρια αυτά έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την εμβάθυνση στην ορθή εφαρμογή του Bowtech σε εξειδικευμένους τομείς ενδιαφέροντος.

Για την διατήρηση της ιδιότητας μέλους της ΒΤΑΑ και του Σωματείου Bowtech Ελλάδας, απαιτείται η παρακολούθηση επαναληπτικού σεμιναρίου Bowtech 5ου  – 6ου  Επιπέδου δύο ημερών ανά τριετία μετά την αποφοίτηση του 12ου  Επιπέδου, με σκοπό την διασφάλιση της ακρίβειας στην εξάσκηση του Bowtech.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΤΑΑ

Η Μυστική Ζωή της Περιτονίας από τον John Wilks

Αθήνα, 30 & 31 Μαΐου 2020 • 09:00 – 17:00 • Τιμή: €250

Σε αυτό το σεμινάριο θα διερευνήσουμε τους διάφορους τύπους υποδοχέων, οι οποίοι απαντώνται στην περιτονία και σε άλλα είδη συνδετικού ιστού. Στο εργαστήριο θα εξηγήσουμε πως αυτοί οι διαφορετικοί υποδοχείς ανταποκρίνονται στους διάφορους τύπους επαφής (π.χ., ταχύτητα, βάθος πίεσης κ.λπ.) όπως χρησιμοποιούνται στις κινήσεις Bowen και πως ο ασκών μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις κινήσεις για να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το σεμινάριο περιλαμβάνει πρακτική και θεωρία, ενώ θα εξεταστούν και τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, στα οποία βασίζονται οι χειρισμοί σε διαφορετικά επίπεδα επαφής τόσο σε οξείες όσο και σε χρόνιες καταστάσεις. Επίσης θα εξεταστεί η διαφορά μεταξύ κεντρικών και πλευρικών κινήσεων με σκοπό να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα σε διαφορετικούς δέκτες και κάτω από ποικίλες συνθήκες.
Στο μάθημα οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να αποκτήσουν αυξημένη ευαισθησία στις ανταποκρίσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να κατανοήσουν την σημασία αυτών των ανταποκρίσεων σε σχέση με τις δυνατότητες της θεραπείας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δίπλωμα 7ου Επιπέδου, Μέλος του Σωματείου Bowtech Ελλάδας.

Δηλώσεις Συμμετοχής:
Ως τις 31.03.20 με email στο [email protected]

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

John Wilks

Ασχολείται με τo Bowtech και την Κρανιοϊερή Θεραπεία από το 1995. Είναι εκπαιδευτής διαπιστευμένος από την Ακαδημία Bowtech Αυστραλίας και διδάσκει από το 1999 σε όλον τον κόσμο. Το 2004 η Ακαδημία Bowtech Αυστραλίας του απένειμε τον τίτλο του δια βίου μέλους της.

Είναι συγγραφέας 6 βιβλίων. Τα DVD του “Applying the Bowen Technique” κυκλοφόρησαν το 2008 και το DVD “Understanding the Technique Bowen” κυκλοφόρησε το 2010.

Άσκηση Σοτάι για ασκούντες το Bowtech

Το Sotai δημιουργήθηκε αρχικά από τον Ιάπωνα γιατρό Keizo Hashimoto, για να υποστηρίξει τις ανάγκες των ασθενών για επανορθωτική άσκηση. Ως συμπλήρωμα στο Bowtech, το Sotai μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή των δεκτών, βοηθώντας τους να αναλάβουν την ευθύνη για την υγεία τους, καθιστώντας τους πιο ενεργούς ανάμεσα στις συνεδρίες Bowen και παράλληλα παρέχει μια σταθερή βάση για την παρούσα και μελλοντική ευεξία τους.

Όπως και το Bowtech το Sotai βασίζεται στην αρχή “Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ”. Σκοπός του σεμιναρίου είναι, να γνωρίσουν οι ασκούντες μια τεχνική εύκολη στην εκμάθηση και την εφαρμογή, την οποία έπειτα θα διδάξουν στους δέκτες για χρήση στο σπίτι. Στα θετικά αποτελέσματα του Sotai συγκαταλέγονται η ανακούφιση από μυοσκελετικές διαταραχές, η αποκατάσταση της ελαστικότητας των ιστών, η απελευθέρωση από την ένταση και η βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για την εξασφάλιση θέσης στα σεμινάρια απαιτείται προκαταβολή του ποσού των 100 €, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 3 εβδομάδες πριν από το σεμινάριο, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται την 1η ημέρα του σεμιναρίου. Χρήματα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής ή απουσίας σας.

Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας Covid-19, ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής λόγω ασθένειας μπορούν να γίνουν δεκτές με την προσκόμιση τεστ θετικού αποτελέσματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προκαταβολή δεν επιστρέφεται, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικά σεμινάρια.

Για την συμμετοχή στα σεμινάρια είναι απαραίτητα:

  • Νύχια κομμένα πολύ κοντά
  • Άνετα ρούχα και σορτς ή μαγιό
  • Δύο μεγάλες πετσέτες
  • Σημειωματάριο
  • Καλή διάθεση!

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 09:00 και τελειώνουν στις 17:00 με δύο διαλείμματα για καφέ και διάλειμμα για γεύμα.

Οι ημερομηνίες του σεμιναρίου υπόκεινται σε αλλαγή σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αν δεν επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο διοργανωτής θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες σε εύθετο χρόνο.

Αναμένεται ότι οι σπουδαστές και το προσωπικό θα σέβονται την ιδιωτικότητα των άλλων ατόμων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, απαγορεύονται οι τηλεφωνικές κλήσεις και η μυστική καταγραφή (ήχου ή βίντεο) κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εκπαιδεύτρια Αλεξάνδρα Αντωνίου: