Άρθρα

 • CORONAVIRUS – MESSAGE FROM GREECE

  3 June 2020

  Bowen Therapy Academy of Australia, Bowen Hands, March 2020 ed.   Hello, Bowen practitioners and instructors worldwide, “We are in an unprecedented situation and normal rules no longer apply”, said UN chief António Guterres on March 19th, 2020! A

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 05.05.20

  4 May 2020

  Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος σήμερα 5 Μαΐου 2020, η οποία πρωτοθεσπίστηκε το 1998. Καθώς λόγω κορωνοϊού ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες δράσεις του Σωματείου Bowtech Ελλάδας για την σημερινή ημέρα, παραθέτω την συνοπτική μετάφραση της έρευνας της Nikke Ari

 • Η αποτελεσματικότητα της Τεχνικής Bowen στην διατατική ικανότητα των ισχιοκνημιαίων μυών.

  3 March 2020

  Tυχαιοποιημένη, τυφλή ως προς τον εξεταστή μελέτη, δύο παράλληλων ομάδων (ομάδα ελέγχου / ομάδα Bowen), με σκοπό την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της Τεχνικής Bowen στην διατατική ικανότητα των ισχιοκνημιαίων μυών και την διατήρηση αυτής μετά από μία εβδομάδα. 120 ασυμπτωματικοί εθελοντές χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες εκ των οποίων η μία δέχθηκε μία μοναδική συνεδρία Bowen, συγκεκριμένα την διαδικασία Οπίσθιων Μηριαίων…