Πώς λειτουργεί το Bowtech;

Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με τους φυσιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων λειτουργεί το Bowtech. Εκτός από την εξισορρόπηση του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος, η οποία περιγράφηκε νωρίτερα, οι κινήσεις Bowen μπορούν να υποβοηθήσουν την αυτοθεραπευτική ικανότητα του σώματος ενεργοποιώντας τις ακόλουθες δομές και λειτουργίες:

  • Περιτονία: κάθε κίνηση Bowen γίνεται στο επίπεδο της επιφανειακής περιτονίας και επηρεάζει τη σχέση μεταξύ της περιτονίας και του νεύρου, του μυός ή του τένοντα που κινητοποιείται. Η περιτονία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό των μυών, στην ευθυγράμμιση της στάσης και στη συνολική δομική και λειτουργική ακεραιότητα. Όλες αυτές οι λειτουργίες επηρεάζονται αρνητικά, όταν η περιτονία σκληραίνει, συσπάται, συστρέφεται ή αφυδατώνεται. Παρά την έλλειψη έντονης κινητοποίησης ή διατάσεων, μετά τις συνεδρίες Bowtech συχνά παρατηρείται αλλαγή στην σωματική στάση και βελτίωση της κινητικότητας, εξαιτίας της χαλάρωσης των δομών και της πιθανής λύσης συμφύσεων στον ουλώδη ιστό.
  • Λεμφική παροχέτευση: κάποιες διαδικασίες Bowtech ενεργοποιούν την λεμφική παροχέτευση, διεγείροντας έτσι την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας Bowtech βελτιώνεται η ικανότητα αποτοξίνωσης του οργανισμού, με επακόλουθο της ενίσχυση της κυτταρικής λειτουργίας του σώματος.
  • Αντανακλαστικά τόξα: είναι οι πιο απλές νευρικές οδοί. Οι υποδοχείς των αισθητικών νευρώνων δέχονται ερεθίσματα από το περιβάλλον και τα μετατρέπουν σε ηλεκτρική ώση, η οποία μεταδίδεται στους ενδιάμεσους νευρώνες και από εκεί τους κινητικούς νευρώνες, οι οποίοι με τη σειρά τους προκαλούν μυϊκή σύσπαση ως ανταπόκριση στο ερέθισμα. Πολλές κινήσεις του Bowtech εμπλέκουν αυτά τα αντανακλαστικά τόξα, παράγοντας εξισορροπητικές ανταποκρίσεις  στους σκελετικούς μυς.
  • Μυοτατικά Αντανακλαστικά: οι περισσότερες κινήσεις του Bowtech γίνονται στις προσφύσεις ή τις γαστέρες των μυών, όπου βρίσκονται υποδοχείς, οι οποίοι ενημερώνουν το νευρικό σύστημα για τις αλλαγές της τάσης ή του μήκους της μυοτενόντιας μονάδας. Αυτοί οι υποδοχείς διεγείρονται κατά τη διάρκεια της κίνησης Bowen, διαφοροποιώντας τα ερεθίσματα από το περιφερικό προς το κεντρικό νευρικό σύστημα και διακόπτοντας τον φαύλο κύκλο πόνου-μυϊκού σπασμού.
  • Νευροϋποδοχείς αρθρώσεων: Όλες οι κινήσεις που γίνονται γύρω από μια άρθρωση, επηρεάζουν άμεσα τον αρθρικό θύλακο και τους συνδέσμους, οι οποίοι είναι πλήρεις ιδιοδεκτικών υποδοχέων. Αυτοί μετατρέπουν τα εξωτερικά ερεθίσματα σε ηλεκτρικά σήματα, τα οποία το νευρικό σύστημα επεξεργάζεται και κατόπιν εξομαλύνει και προσαρμόζει την αρθρική λειτουργία, χωρίς να υπάρχει ανάγκη επεμβατικών χειρισμών.